Uw winkelwagen

 

 

VERKORTE LEVERINGSVOORWAARDEN


Levering
Na ontvangst van Uw bestelling ontvangt U van ons een orderbevestiging met
daarin de verwachte levertijd. Indien op de site vemeld staat dat een artikel op
voorraad is wil dat zeggen dat het artikel normaal gesproken binnen 3 werkdagen
geleverd kan worden. De levertijd geldt bij benadering, overmacht en onvoorziene
omstandigheden voorbehouden.

 

Specificaties artikelen
Afbeeldingen, beschrijvingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van
de te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Badendesign.nl
is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van ) fouten en/of afwijkingen daarin.

 

Garantievoorwaarden en Reclames
Na levering dient u alle goederen te inspecteren op beschadigingen. Zichtbare gebreken
dienen onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld. Gebreken in het geleverde die bij
ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd dienen binnen 24 uur na ontvangst
schriftelijk ter kennis van Badendesign.nl te worden gebracht.
Op door ons geleverde zaken wordt altijd een garantieperiode gegeven. De garantieperiode
is variabel per merk en product. De termijn van de garantie zal echter nooit langer zijn
dan de garantie die door onze leverancier c.q. de fabrikant van de zaken wordt gegeven.
Op door of namens ons verrichtte reparatiewerkzaamheden wordt geen garantie gegeven.
Op de garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan
de koper toekent.

 

Zichttermijn
Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons
gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 werkdagen na ontvangst zonder
opgave van redenen ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde
product(en) in de originele verpakking aan ons te retourneren. Hiervoor dient u het
retourformulier op onze website in te vullen. U ontvangt van ons een retourbon per e-mail.
Alleen onder bijsluiting van de door u per e-mail ontvangen retourbon zal ons magazijn
een retour gezonden artikel in ontvangst nemen.

 

Retourzendingen
Voor wat betreft retourzendingen maakt Badendesign.nl onderscheid tussen voorraadartikelen
en artikelen die speciaal voor u zijn besteld. Speciaal bestelde artikelen worden door
Badendesign.nl nimmer retour genomen. Voorraadartikelen kunnen in principe retour,
doch hieraan zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de klant komen
Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 werkdagen aan Badendesign.nl
gemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! Badendesign.nl
brengt voor iedere retourzending € 20,00 administratiekosten in rekening, vermeerderd
met 15 % van de factuurwaarde van de retour te zenden artikelen.
In beginsel komen de transportkosten voor het retourzenden volledig voor rekening
van de klant. Beschadigde, incomplete, gebruikte zaken en/of verpakte zaken,
waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

 

Prijzen
De door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Kennelijke typefouten voorbehouden.
Indien de prijs stijgt door een kennelijke typefout heeft de consument het recht om de
overeenkomst kosteloos te annuleren.

 


De volledige algemene (consumenten)
verkoop- en leveringsvoorwaarden van Badendesign.nl. KLIK HIER